Enstrüman Tamiri 

Günümüzde keman, gitar, bateri gibi birçok enstrümana ilgi var. Dinlediğimiz veya duyduğumuz her müziğin ruhunu oluşturuyor bu enstrümanlardır. Tabii ki öyle bir an geliyor ki, enstrüman bozulmuş, kırılmış, kopmuş olabiliyor. Enstrümanlarda nadirde olsa geri dönüşü olmayacak bazı hasarlar karşımıza çıksa da, genel itibariyle bakıldığında hasarın onarılabileceğini görebiliriz. 

Enstrüman Tamir Yerleri 

Her ilde genel olarak bulunan enstrüman tamir atölyelerinden bazıları, sadece tek enstrümana yönelik hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra, her enstrümanın tamirine uygun atölyelerde karşımıza çıkmaktadır. Büyük kentlerde, her ilçede hemen hemen bu atölyelere rastlarken; küçük kentlerde merkez ve merkeze yakın bölgelerde karşılaşmaktayız. 

Enstrüman Çeşitleri

Müziğin vazgeçilmez unsuru olan enstrüman birçok çeşitte karşımıza çıkmaktadır. Enstrüman çeşitlerini dört ana grup altında inceleyebiliriz. Vurmalı, yaylı, üflemeli ve mızraplı-tezeneli çalgılar olmak üzere dört ana grup elde etmekteyiz. 

Vurmalı Çalgılar Tamiri 

Birçok enstrüman içeren grup olan vurmalı çalgılar grubu, içerdiği enstrümanlardan dolayı tamirinin hem kolay hem zor olabileceği bir gruptur. Timpani, side-drum, çelik üçgen, kaynana zırıltısı, def, bendir, kudüm ve zil vurmalı çalgıların bir kısmını oluştururken, tamirleri diğer vurmalı çalgılara göre daha kolaydır. Timpani, side-drum, def, bendir ve kudümde ortak olarak gergin bir deri bulunur ve bu vurmalı çalgılarda sık karşılaşılan hasar bu deri nedeniyle olmaktadır. Çelik üçgen adından da anlaşılacağı gibi, çeliğin üçgen halini almış halidir ve çelik üçgende büyük bir hasarla karşılaşılmaz. Zil ve kaynana zırıltısında da, yine çelik üçgende olduğu gibi büyük bir hasar karşımıza çıkmamaktadır. Hem küçük enstrümanlar olmaları hem de kullanışlarının daha kolay olması nedeniyle hasar karşımıza çıkmaz. Geriye kalan vurmalı çalgılar ise, gong, simbal, çelesta ve glockenspiel karşımıza çıkmaktadır. Diğer vurmalı çalgılara göre daha büyük olan bu çalgılar, birçok küçük materyal üzerine kurulu oldukları için tamirleri daha zordur. 

Yaylı Çalgılar Tamiri

Yaylı çalgılar grubunda ise karşımıza keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas çıkmaktadır. Vurmalı çalgılara göre daha büyük ve kullanımının daha zor olduğu bu yaylı çalgıların tamiri de daha zor olacaktır. Hepsinde ortak olarak tel ve çubuk bulunur ve en büyük hasar bu ikisi nedeniyle olmaktadır. 

 

Üflemeli Çalgılar Ve Tamiri

Günümüzde en çok bilinen enstrüman çeşitlerinden olan üflemeli çalgılar, içerisinde büyük küçük birçok enstrüman barındırmaktadır. Flüt, fagot, klarnet, ney, tulum, tuba, trombon, trompet, zurna, sipsi ve kaval; üflemeli çalgılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fagot, flüt, klarnet, ney, zurna, sipsi ve kaval; her birinin ayrı özgünlüğü olmasının yanı sıra görünüş olarak birbirlerini anımsatmaktadırlar. Bu nedenle tamir açısından değerlendirdiğimizde, bu çalgıların tamirinin birbirine yakın olduğunu görmekteyiz. Fakat bu çalgıların tamirinin, diğer üflemeli çalgılardan daha kolay olduğunu söylemek doğru olmaz. Trompet, trombon, tuba ve tulum diğer üflemeli çalgılardan daha büyük ve gösterişli olmasına rağmen her birinin tamirinin zor olduğunu söylemeliyiz.

Mızraplı-Tezeneli Çalgılar

Mızraplı-tezeneli çalgılar grubunda ise, gitar, bağlama, meydan sazı, cura, ud, tambur ve kanun yer almaktadır. Diğer çalgı türlerine kıyasla mızraplı-tezeneli çalgılar, daha büyük ve kullanışı daha zor çalgılardır. Hepsinde ortak olarak tellerinin olması ve her birinde telin önemli yer tutması nedeniyle, mızraplı-tezeneli çalgılarda karşımıza çıkan hasarların büyük bir kısmı tellerden kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, diğer çalgı türlerine göre tamirinin daha zor olduğunu söyleyebiliriz.