Fuar Organizasyonları

Fuar Organizasyonları hizmeti veren firmalardan teklif almak için Fuar Organizasyonları talebi oluşturun, ihtiyacınıza özel teklifler alın, dilediğiniz uzman ile çalışın!

Fuar Organizasyonları

Fuarlar, belirli bölgelerde ve belirlenen zamanlar da belirlenen hizmetlerle alakalı durumların gelişmelerini, tanıtımlarını vatandaşlara sunduğu organizasyonlardır. Fuar organizasyonları, uzun hazırlık dönemi gerektiren ve işinde uzman kişiler tarafından da yardım alınarak yapılan düzenlemelerdir. Yapılan fuarları sınıflandıracak olursak genel olarak iki şekilde yapılmaktadırlar. Bunlar, ihtisas fuarları ve genel fuarlar olarak gruplandırılır. İhtisas fuarları, bir hizmet ya da mal grubunu içine alır fakat katılımcı sayısı en az yirmi kişidir. Genel fuarlar ise ihtisas fuarlarının tersi olacak şekilde hizmet ya da mal grubunu ele almaz ve zamanı 10-15 gün olacak şekilde, en az 50 davetli yer almaktadır. İhtisas fuarlarının süresi genel fuarlara göre daha kısa tutulmaktadır.

Fuar Organizasyonu Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fuar organizasyonları belli başlı büyük etkinliklerdendir, organizasyon yapılırken de bir o kadar dikkat edilmesi gerekmektedir. Ön hazırlık; organizasyona başlamadan önce yapılması gereken planları ve alınması gereken izinleri içerisine almaktadır. Organizasyonun ilk aşaması olan ön hazırlıkta fuarla alakalı en önemli unsurlar belirlenmektedir. Fuarın yapılacağı tarih, fuarın yapılacağı bölge, organizasyona verilecek isim, fuarın tasarımı gibi unsurlar belirlendikten sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Takvimine adını yazdırıp yer alabilmesi için başvuru ve gerekli görüşmeler yapılmaktadır. Yapılacak harcamalar; fuar organizasyonu içeriği oluşturulduktan sonra belli bir harcama planı belirlenir ve bu plana uygun öncelikler oluşturulur. Fuar organizasyonu planlanırken en önemli unsurlardan biride bütçedir iyi ayarlanması gerekmektedir. Örneğin; güvenlik ve temizlik giderleri, başvuru giderleri, baskı ve reklam masrafları, kurulum giderleri, organizasyon yeri kira bedeli, eşyaları taşıma, yardımcı tüm eleman ücretleri bu giderler arasında yer almaktadır.

Fuar Alanı Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

Fuarın gerçekleştirileceği yer, halka sunulacak hizmetin, fuar boyunca yürütülecek düzenin titizlikle yürütülmesi, katılanlara sunulan hizmetin onlara iyi anlatılarak anlamları, firmaların kendini mükemmel olarak temsil edebilmeleri, ürünlerin lojistik durumları, tanıtım etkinliklerinin nasıl ve ne durumda gerçekleşeceğinin planının hazırlanması sebeplerinden dolayı oldukça önemlidir. Fuar organizasyonları yapılırken çok özenli olmalı ve mekâna, ürüne göre parçalar seçilmelidir. Bunların yanı sıra fuar yapılacak alanın yeterli kapasiteyi bulundurması gerekmektedir. Katılan vatandaşlara, yeterli bilgilendirme yapılabilmesi için danışma, katılan vatandaşların araçlarının güvenliği için otopark, tuvaletler, konukları ağırlayabilecek salonlar, ilk yardım odaları, seminer yapmaya uygun odalar, fuarın belli bölgelerine firmalarla alakalı bayrak direkleri gibi alanların bulunması organizasyonun özenli ve düzenli olabilmesi için oldukça önemlidir.

Fuar Organizasyonu Faydaları

Fuarlar alışverişlerin gerçekleşebildiği Pazar konumundadır. Tanıtım amacı taşıması üreticiler ve tüketiciler arsında gerçekleşen hızlı ve kolay alışverişle kendini tanıtmakta ve iyi bir tanıtım yapılmaktadır. Uluslararası gerçekleşen fuarlar sadece ticari amaçla değil sosyal ve kültürel olarak da etkileşim sağlamakta ülkeler arası etkileşimi arttırmaktadır. Ticaret faaliyetleri gerçekleşirken aynı zamanda tanıtım ve reklam aynı anda gerçekleşmekte ülkeler arası etkileşim, iş birliği artmaktadır.