İşyeri Sigortası

İşyerleri birçok yaşam riski bulunan alanlardır. Yangınlar, depremler, grevler, kapatmalar ve terör eylemleri gibi olumsuz olaylardan en fazla etkilenen yerler işyerleridir. İşyeri sigortası ile işyerinizi olası tüm olumsuz olaylardan koruyabilir ve maddi hasarı garanti edebilirsiniz. Büyük ve küçük şehirlerde çalışan insanlar her zaman risk altında olabilir. Bu tür olayların, özellikle kalabalık şehirlerde ve sık sık terörist faaliyetlerde bulunan bölgelerde meydana gelme olasılığı daha yüksektir. İşyeri sigortasına katılan kişiler, olumsuz bir olay olması durumunda işyerine verilen zararı poliçede belirtilen sınırlar dâhilinde telafi edebilirler.

İşyeri Sigortasının Kapsamı Nedir?

Diğer sigorta türlerindeki gibi, işyeri sigortasında da sigortalı poliçeyi daha kapsamlı hale getirebilir ve daha fazla koşul sağlayabilir. Yangın muhtemelen işyerindeki en basit olaylardan biridir. Yangın durumunda, kasıt yoksa soruşturma sonrasında sigortalıya işyeri sigortası ödenecektir.

Konumu ve iklim koşulları nedeniyle, bazı işyerleri sellere daha yatkındır. Sigorta da bu durumu garanti eder. İşyeri sigortası, grevlerden, terörist olaylardan ve istenmeyen amaçlardan kaynaklanan iş kesintilerinden sigortalının korunmasını garanti eder ve poliçe sahiplerine bu olaylara karşı sigorta sağlar. Yer kayması gibi doğal afetlerden kaynaklanan maddi kayıplar sigorta kapsamındadır. Deprem nedeniyle, işyerinde bulunan malzeme kaybı ve poliçede belirtilen ilave ambalajlar garanti edilmektedir. İklim koşullarına bağlı olarak sigortalının işyerine yıldırım düşmesi meydana gelebilir. Yangın tehlikesi olan yerlere ek olarak, doğal gaz patlamalarının neden olduğu maddi hasara karşı korunmaktadır.

İşyerinde kırık bir pencereden kaynaklanan (kasıtsız) hasarlar sigorta kapsamındadır. Yolun yakınındaki işyerlerinde en yaygın durumlardan biri araç kazasıdır. Bu koşullar işyerinde ciddi hasara neden olabilir. Ticari sigorta satın alan şirketler bu koşullardan kaynaklanan riskleri garanti altına alabilir. Yukarıdaki koşullar altında sigortalı, poliçede belirtilen limitler dâhilinde sigorta şirketinden tazminat alabilir. Ancak, sigorta kapsamı genişletilirse, sigortalı belirli durumlarda işyeri güvenliğini sağlamak için de tazminat alabilir.

İşyeri Sigortası Nasıl Hesaplanır?

İşyeri sigortası diğer sigorta türlerinden farklıdır ve bu durumda hesaplama yöntemi diğer sigortalardan farklı olur. Hesaplamada, işyerinin aktif alanı, faaliyetlerinizin risk analizi ve işyerinin bulunduğu alan gibi dikkate alınması gereken birçok ayrıntı vardır. Tabii ki, terör olayları, tehlikeli insanların bulunduğu alanlar ve diğer işyerlerindeki sigorta primleri gibi özel koşulları olan işyerleri elbette farklıdır.

İşyeri Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Tüm işyerlerinde bazı riskler vardır. Özellikle, yaşanması kolay olan doğal afetler, yangınlar ve hırsızlıklar çoğunlukla işletme sahiplerinin kâbusudur. Örneğin, araba galerileri, kuyumcular, restoranlar, kafeteryalar gibi işletme sahiplerinin yüksek yangın riski taşıyan işyerlerini kazalardan kaynaklanan zararlardan korumak için belirli hakları olabilir. Bu nedenle, işyeri sigortasına katılmak, işletme sahipleri için çeşitli fırsatlar sunar.

İşyeri sigortası fiyatları, işyeri sahibinin poliçede belirleyeceği koşullara göre farklılık gösterecektir. Sigorta şirketleri arasında bir takım fiyat farkları olsa da esas olarak poliçe şartları fiyatlar konusunda belirleyici olan faktördür.

İşyeri Sigortası alanında sen de iyiysen kayıt ol.
WhatsApp