İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası hizmeti veren firmalardan teklif almak için İşyeri Sigortası talebi oluşturun, ihtiyacınıza özel teklifler alın, dilediğiniz uzman ile çalışın!

İşyeri Sigortası

İşyerleri birçok yaşam riski bulunan alanlardır. Yangınlar, depremler, grevler, kapatmalar ve terör eylemleri gibi olumsuz olaylardan en fazla etkilenen yerler işyerleridir. İşyeri sigortası ile işyerinizi olası tüm olumsuz olaylardan koruyabilir ve maddi hasarı garanti edebilirsiniz. Büyük ve küçük şehirlerde çalışan insanlar her zaman risk altında olabilir. Bu tür olayların, özellikle kalabalık şehirlerde ve sık sık terörist faaliyetlerde bulunan bölgelerde meydana gelme olasılığı daha yüksektir. İşyeri sigortasına katılan kişiler, olumsuz bir olay olması durumunda işyerine verilen zararı poliçede belirtilen sınırlar dâhilinde telafi edebilirler.

İşyeri Sigortasının Kapsamı Nedir?

Diğer sigorta türlerindeki gibi, işyeri sigortasında da sigortalı poliçeyi daha kapsamlı hale getirebilir ve daha fazla koşul sağlayabilir. Yangın muhtemelen işyerindeki en basit olaylardan biridir. Yangın durumunda, kasıt yoksa soruşturma sonrasında sigortalıya işyeri sigortası ödenecektir.

Konumu ve iklim koşulları nedeniyle, bazı işyerleri sellere daha yatkındır. Sigorta da bu durumu garanti eder. İşyeri sigortası, grevlerden, terörist olaylardan ve istenmeyen amaçlardan kaynaklanan iş kesintilerinden sigortalının korunmasını garanti eder ve poliçe sahiplerine bu olaylara karşı sigorta sağlar. Yer kayması gibi doğal afetlerden kaynaklanan maddi kayıplar sigorta kapsamındadır. Deprem nedeniyle, işyerinde bulunan malzeme kaybı ve poliçede belirtilen ilave ambalajlar garanti edilmektedir. İklim koşullarına bağlı olarak sigortalının işyerine yıldırım düşmesi meydana gelebilir. Yangın tehlikesi olan yerlere ek olarak, doğal gaz patlamalarının neden olduğu maddi hasara karşı korunmaktadır.

İşyerinde kırık bir pencereden kaynaklanan (kasıtsız) hasarlar sigorta kapsamındadır. Yolun yakınındaki işyerlerinde en yaygın durumlardan biri araç kazasıdır. Bu koşullar işyerinde ciddi hasara neden olabilir. Ticari sigorta satın alan şirketler bu koşullardan kaynaklanan riskleri garanti altına alabilir. Yukarıdaki koşullar altında sigortalı, poliçede belirtilen limitler dâhilinde sigorta şirketinden tazminat alabilir. Ancak, sigorta kapsamı genişletilirse, sigortalı belirli durumlarda işyeri güvenliğini sağlamak için de tazminat alabilir.

İşyeri Sigortası Nasıl Hesaplanır?

İşyeri sigortası diğer sigorta türlerinden farklıdır ve bu durumda hesaplama yöntemi diğer sigortalardan farklı olur. Hesaplamada, işyerinin aktif alanı, faaliyetlerinizin risk analizi ve işyerinin bulunduğu alan gibi dikkate alınması gereken birçok ayrıntı vardır. Tabii ki, terör olayları, tehlikeli insanların bulunduğu alanlar ve diğer işyerlerindeki sigorta primleri gibi özel koşulları olan işyerleri elbette farklıdır.

İşyeri Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Tüm işyerlerinde bazı riskler vardır. Özellikle, yaşanması kolay olan doğal afetler, yangınlar ve hırsızlıklar çoğunlukla işletme sahiplerinin kâbusudur. Örneğin, araba galerileri, kuyumcular, restoranlar, kafeteryalar gibi işletme sahiplerinin yüksek yangın riski taşıyan işyerlerini kazalardan kaynaklanan zararlardan korumak için belirli hakları olabilir. Bu nedenle, işyeri sigortasına katılmak, işletme sahipleri için çeşitli fırsatlar sunar.

İşyeri sigortası fiyatları, işyeri sahibinin poliçede belirleyeceği koşullara göre farklılık gösterecektir. Sigorta şirketleri arasında bir takım fiyat farkları olsa da esas olarak poliçe şartları fiyatlar konusunda belirleyici olan faktördür.

Nelere dikkat etmeliyiz

 • Çoğu işyeri sahibi zorunlu olmadığı için işyeri sigortası yaptırmaktan imtina eder. Fakat öyle bir an gelir ki keşke sigorta yaptırsaymışım demek zorunda kalır. Fakat iş işten çoktan geçmiş olur. Uygun sigorta fiyatları ile işyerlerinizi güvence altına almalısınız. İşyerinize sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

 • Sigorta yaptırmaya karar verdiğiniz şirketin elemanlarına, işyeriniz ile ilgili doğru bilgiler verin. Siz poliçe tutarı düşük çıksın diye eksik bilgi verirseniz, olumsuz bir durumda sigorta şirketi beyan etmediğiniz malzemenin ödemesini yapmaz.  

 • Kesilen poliçenin tüm maddelerini ayrıntısıyla okuyun. Eklenmesini istediğiniz teminatları mutlaka ekletin.  

 • Sigortanın şartnamesini dikkatlice okuyun. Bu şartname sigorta yaptıran ve sigorta yapan olarak iki tarafı da bağlayan hukuki bir belge niteliğindedir.  

 • Sigorta teminatında bulunan özel şartları mutlaka inceleyin. Sigorta şirketleri genel anlamda her topa girmezler. Bazı hukuki anlamda sıkıntı yaşanacak hususlarda risk almazlar. Sigorta yaptıranın bu özel maddeleri önemle incelemesi gerekir.  

 • Sigorta yaptırdığınız şirketin sizinle her daim diyalog halinde olabilecek bir şirket olmasına dikkat edin. Her zaman ulaşıp bilgi alamayacağınız şirketler zarar tazmini konusunda da sıkıntı yaratacaklardır.  

 • Poliçenin bedelini mutlaka zamanında ödeyin.  Poliçe primlerinin zamanında ödenmemesi durumunda sigorta şirketi zararın tazmin edilmeyeceğine yönelik özel maddelerle kendisini sağlama almaktadırlar.  

 • Sigorta poliçesi ve şartnamesinde sigortadan muaf tutulan hususları dikkatlice inceleyin. Örneğin işyerinin başına gelebilecek büyük hasarların başında hırsızlık ve yangın gelmektedir. Özellikle bu hususlar şartnamede yoksa sigorta yaptırmanın da çok bir anlamı yoktur.  

 • Sigortanın bitiş tarihini mutlaka takip edin ve buna göre tedbir alın. Yapılan araştırmada hasar durumunun genel olarak sigorta bitiş evresine yakın zamanda oluştuğu tespit edilmiştir.  

 • Ayrıntılı bir piyasa araştırması yapın. Aynı teminatlarda hangi fiyat aralıklarında sigorta şirketlerinin teklif verdiklerini belirleyin.  

 • Karar verdiğiniz sigorta şirketinin zararı tazmin durumunda sigorta yaptırana sorun çıkarıp çıkarmadığını detaylı bir şekilde araştırın.  

 • Sigorta yaptırmakta esas olanın poliçe fiyatı değil zarar durumunda problem yaşayıp yaşamadığınız olduğunu unutmayın.