Karot Beton Delme

Karot beton delme işlemi çoğunlukla inşaat sektöründe ve şantiye işlerinde, beton yapılar, betonarme yapılar, mermer gibi malzemeler üzerinde uygulanan bir işlem olmakla birlikte delme işleminde kullanılan karot makinesi, elektronik ve hidrolik sistemi sayesinde yüksek delme ve itiş gücü ile çalışan makinelerdir. Karot makinesi, ucunda başlığı ve elmas uçları ile silindirik boyutlarda karot numunesi almaya ve delme işlemi yapmaya yarayan cihazlar olarak hem inşaat sektöründe hem mimari restorasyon işlerinde hem de telekomünikasyon, doğalgaz, elektrik tesisatı gibi alanlarda tesisatın geçmesi için belirlenen çaplarda delik açmaya yarar.

 

Karot Makinesi İle Karot Numunesi Alma

Betonarme yapı sistemlerinde, betonun basınç dayanımını tespit etmek amacıyla karot makinesi yardımıyla yapılarda kolon, kiriş ve döşemeden yönetmelikte belirlenen kurallara uymak şartıyla belirli şartlarda karot numunesi alınarak serbest basınç deneyi yapılması neticesinde betonun basınç dayanımı bulunur. Karot numunelerinden tespit edilen basınç dayanımı, betonun dayanıklılığı hakkında bilgi vermekle beraber, betonun dayanımı ile alakalı diğer özelliklerinde belirlenmesine yardımcı olur. Karot beton delme işlemi, profesyonellik gerektiren teknik bir konu olmakla birlikte aynı zamanda karot makinesini kullanacak kişinin karot numunesi alırken hangi bölgelerden karot alınması gerektiğini bilmelidir. Eğer betonarme bir yapı sisteminde karot numunesi alınacaksa, donatıya zarar vermeden donatıyı kesmeden yönetmelikte belirtilen şartlar esas alınarak karot numunesi alınmalıdır.

 

Karot Makinesi İle Delme İşlemi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Karot beton delme işleminde kullanılan karot makinesi, mekanizma olarak betondan numune alınırken veya delme işlemi gerçekleştirilirken makinenin ayakları yere veya duvara sabitlenecek şekilde kullanılır. Karot makinesini kullanacak kişinin, profesyonel olması, kullanım sırasında teknik bilgilere dikkat ederek numune alma ve delme işlemlerini gerçekleştirmelidir. Bunun dışında delme işlemi yapılırken karot makinesinin ucuna takılan kesmeye yarayan silindirik ucun ısınmaması için uç noktasında kullanılan suyun miktarına dikkat etmelidir. Suyun çok az akması veya hiç olmaması durumunda kesme işlemine yarayan elmas uç, dönmenin etkisi ile hızlı bir şekilde ısınacak ardından kullanıcıya ve cihaza zarar verme durumu ortaya çıkacaktır. Karot makinesi ile delme işlemi ve karot numunesi alınması sırasında gerekli hassasiyetinin, dikkat ve özenin gösterilmesi gerekir. Aksi takdirde olumsuz durumlarla karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

 

Karot Makinesinin Kullanıldığı Alanlar

Karot makinesi ile delme işlemi çoğunlukla inşaat sektörü başta olmak üzere mimari restorasyon işlemlerinde, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve kanalizasyon işlerinde kullanılır. Bunun dışında mermer işleri ile uğraşan kişiler de aktif olarak karot makinesini kullanarak delme işlemleri yapmaktadır. Ayrıca her türlü kaya malzemelerinde de karot makinesi kullanılmaktadır. Karot makinesi kullanılırken malzemenin özelliğine göre başlıklar ve uçları seçilerek işleme başlanmalıdır. İşin özelliğine göre farklı çaplarda olmak üzere kesme işlemine yarayan silindirik geometriye sahip başlıklar kullanılır.