Mimarlık Projesi

İnşaat sektöründeki gelişmelere bağlı olarak her yıl binlerce işyeri, apartman inşa edilmektedir. Her bir yapının inşa süreci birçok uygulamanın ve teorik bilginin sentezi ile mümkündür. Özellikle modern mimarinin yansımaları olan yapıların inşasına olan talep her geçen daha da artmaktadır. İnsanların hayat standartlarının yükselmesi, ferah ve huzur verici estetik mekânlarda yaşama arzularına uygun olarak yapının kullanım amacına uygun olarak mimarlık projesi hazırlanır.  Mimari projelerin çiziminde ön planda olan üç esas; dayanıklılık, işlevsellik ve estetikliğin sağlanmasıdır. Estetik mimarinin hâkim olduğu yapıların inşasında belirgin bir artış görülmektedir.

Mimari Proje Nedir?

Bir yapı ile ilgili iç ve dış cephesi ile ilgili olmak üzere kesit planları, yapılacak uygulama detayları, yerleşim planı, bağlantı birleşim detayları, görünüşler, vaziyet planı gibi uygulamaya yönelik yapı hakkında teknik bilgi ve modern mimari esaslar referans alınarak hazırlanan projelere mimari proje denir. Proje çizilmeden önce mimar tarafından yapının inşa edileceği arsanın konumu ve çevresindeki tüm detaylar ile ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra mimari proje aşamasına geçilir. Yapıların kullanılabilmesi ve inşası için gerekli olan yapı ruhsatını almak için zorunlu olan resmi işlemlerden bir tanesi de inşa edilecek yapı ile ilgili, mimar tarafından mimari projenin çizilip; ilgili resmi birimlere ibraz edilmesidir. Mimarlık projesi hazırlanırken çizim teknikleri uygulanır ve hazırlanan proje statik açıdan uygulanabilirliği denetlenir. Mimari projeler için profesyonel hizmet veren mimarlık firmasından destek alınmalıdır.

Mimari Proje Aşamaları

İnşa edilecek yapı ile ilgili proje çizilirken öncelikle yapının inşa edileceği arsa ile ilgili çevresel durum, fiziksel etkenler, arsa etrafında bulunan binalar ve yolun arsaya konumları gibi topoğrafik açıdan ön incelemeler yapılır. Daha sonra inşa edilecek yapı nasıl konumlandırılacağı ile ilgili eskiz çalışmaları yapılır. Eskiz çalışmasından sonra yapının farklı yönlerden olmak üzere görünüş planları ve kesit çizimleri yapılır. Çizim sırasında mimarlığın temel ölçütleri olan yapının dayanımı, kullanım amacına uygun olarak işlevsellik ve estetiklik modern mimarinin teknik bilgisi ile birlikte çizimlerde uygulanır. İnşaat mühendisleri ve mimarlar beraber inşaatın teknik ölçütlerini esas alarak mimari projenin hazırlanmasını sağlarlar. Yapının perspektif çizimleri ve kesit detayları çizilir. Projenin, statik açıdan da fizibilite çalışması yapıldıktan ve onay işleminden sonra avan projesi çizilir. Avan projenin uygun görülmesinden sonra kesin proje çizim aşamasına geçilir ve kesin proje hazırlanır. Her bir aşama ve her detay çizimi mimari ölçütler ve ölçekler esas alınarak çizilir. Mimari proje hazır hale getirildikten sonra mimari projeye göre statik proje, mekanik proje ve tesisat projeleri hazırlanır. Mimarlık projesi olarak hazırlanana projelerin alanında uzman mimarlar tarafından gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

Kesin Projede Hangi Planlar Bulunur?

Kesin projede inşa edilecek yapı ile ilgili gerekli detaylar ve çizimler yapıldıktan sonra aşağıda belirtilen planların yer almalıdır.
- Vaziyet planları
- Kat planları
- Görünüş detayları
- Kesitler ve detayları
- Asma tavan planı
- Çatı planları
- Detay listesi
Tüm bu detaylar ile kesin projede tamamlanmış olur.

Mimarlık Projesi alanında sen de iyiysen kayıt ol.
WhatsApp