Hayat Sigortası

Hayatın her zaman beklediğiniz yönde gitmediğinin farkındasınız; bazen bu size beklenmedik sürprizlerde zorluklar getirecektir. Kendinizin ve sevdiklerinizin hayatını korumak için bu beklenmedik engellere direnmek önemlidir. Beklenmedik kazalara rağmen, hayat sigortası satın alınmalı, böylece her koşulda ilerleyebilir ve standart bir yaşam standardını koruyabilirsiniz. Hayat sigortası ile poliçe döneminde oluşabilecek sakatlık, tehlikeli hastalık veya işsizlik ve ölüm gibi durumlarda faydalı olabilir.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası, hayatınızda karşılaşabileceğiniz risklerle başa çıkabilmeniz için sizin ve aileniz için finansal güvenlik sağlar. Hayat sigortasının ana garantisi ölüm güvencesidir. Eğer ölürseniz, sigortada adı geçen aile üyelerinin mali garantileri olmasını sağlayabilir. Önemli risklerinizi sağlayarak, bir sakatlık durumunda yaşam kalitenizi korumanıza da yardımcı olabilir.

Neden Hayat Sigortası Yaptırılmalı?

Hayat sigortası ile amaçlanan, sigortalı kişi öldüğünde poliçede adı geçen kişiye mali destek sağlamak ve bir kaza veya hastalık nedeniyle bedensel sakatlık durumunda kişinin mali standartlarını korumaktır. Buna ek olarak, uzun vadeli hayat sigortasında sigortalı da biriktirme imkânına sahiptir.

Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Herhangi bir sebepten ötürü ölürseniz, sevdikleriniz poliçede belirtilen miktarda tazminat alır. Bir kaza veya kazayla ilgili bir nedenden dolayı, kaza tarihinde veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde, bir ölüm meydana gelirse, poliçede gösterilen yararlanıcı veya yasal hak sahibi, ölüm tazminatı alır.

Sigortalı bir kaza nedeniyle iki yıl içinde kalıcı olarak sakatlanırsa, tıbbi tedavi tamamlandıktan ve kalıcı sakatlık tespit edildikten sonra kalıcı sakatlık tazminatı ödenecektir. Hayat sigortası döneminde tespit edilen bir hastalık nedeniyle tanı tarihinden itibaren bir yıl içinde kalıcı bir sakatlık meydana gelirse, tazminat ödenecektir.

Sigorta döneminde kanser riski varsa, garantili bir miktar alırsınız. Tehlikeli hastalıkların sigortası kapsamında, kanser dâhil çeşitli tehlikeli hastalıklar için sigorta sağlanır. Teminatın kapsadığı bir risk durumunda, teminat tutarı size ödenecektir. İşveren tarafından herhangi bir niyet veya kusur olmaksızın (meşru nedenler hariç) işe son verilirse, garanti ve özel şartlar dâhilinde taksit ödemesi yapılabilir.

Hayat Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Sigorta yaş kapsamına göre değişebilir. Genellikle, 18 ila 60 yaş arası herkes hayat sigortasından yararlanabilir. Tehlikeli hastalıkları kapsayan ürünlerde, teşhis, tanı veya tedavi aşamasında 18 ila 60 yaşları arasında herhangi bir hastalığı olmayan herkes; kanser teşhisi konmamış veya daha önce tedavi edilmemiş olan 18 ila 55 yaş arası herkes kanser garantili ürünlerden yararlanabilir.

Hangi Hallerde Ödeme Yapılmaz?

Hayat sigortası alan kişi bir kaza nedeniyle ölürse, sigorta şirketi bankaya ödeme yapar. Krediyi kullanan kişi hayat sigortası alırken hastalandıysa, ancak hastalık poliçede belirtilmemişse, ölürse ödeme sorunlarına neden olabilir. Poliçe hazırlanırken hastalık belirtilmezse, ancak sigorta şirketi şu anda kişideki hastalığı tespit ederse, ödeme yapmaz.

Krediyi kullanan kişinin ölüme neden olabilecek bir hastalığı varsa, poliçe yayınlandığında not edilmelidir. Mevcut hastalıklar sigorta primlerini artırabilse de, bu yüksek bir miktar değildir.

Hayat Sigortası alanında sen de iyiysen kayıt ol.
WhatsApp