Terzi

Her mahallede bir dükkânı bulunan terziler zanaatkâr sınıfında yer alırlar. Bir aksesuarı ya da bir kumaşı tek başına tasarlayıp düzenleyen kişilere terzi denir. Oldukça önemli bir mesleğe sahiplerdir. Genelde kalfalık ve çıraklıktan sonra gelen bir ustalık sonucu terzi olunur. Bazen de babadan geçen bir meslek olmaktadır. Terzilerin pek çok çalışma alanı bulunabileceği gibi kendi dükkânlarını açmaları da mümkündür. Bunun yanı sıra bazı eğitimler alınarak profesyonel olmak mümkündür.

Terzi Kimdir?

Etrafımızda sürekli gördüğümüz terzi dükkânları ya da pek çok tesiste bulunan terziler kimdir? Zanaatkâr olarak adlandırılan terziler  bir aksesuarı ya da bir kumaşı tek başına tasarlayan kişilere denir. Günümüzde aksesuar ve kıyafet tasarımlarını genelde büyük firmalar yapmaktadır. Bu sebeple terziler daha çok onarım ve düzenleme işine girmişlerdir. Bazı lüks ya da özel mağazalar dikim ve onarım için özel terziler tutmaktadır. Terziler son derece önemli bir meslek dalında çalışmaktadır. Herhangi bir sökük ya da düzenleme işinde terziler rol oynarlar.

Terzinin Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Terzilerin görevi daha çok onarım ve dikim işlerini yapmaktır. Bazı terziler ise kıyafet ya da aksesuar tasarımı yapmaktadır. Zanaatkârlık mesleği olan terzilik dünyanın en eski meslekleri arasında yerini alan köklü bir meslektir. Terzilikte iyi bir statüye ulaşmak için mutlaka dünya modasını takip etmek gerekir. Terziliğin temel sorumlulukları ve temel görevleri bulunmaktadır. Terzinin müşteri ile iletişiminin etkin olması gerekir. Terzilik mesleğinde müşteri memnuniyetini en üstte tutmak çok önemlidir. Terzi aksesuar ve kıyafet tasarımı konusunda kendilerini sürekli geliştirmek zorundadır. Dünya modasını takip edip buna uygun tasarımlar yapılmadığı takdirde geride kalmış olurlar. Aynı zamanda terzi dükkânına gelen müşterileri giyim ve tarz konusunda yönlendirme yapmak gerekir.

Terzi Olmak İçin Alınması Gereken Eğitimler Nelerdir?

Terzi en esi zanaatlardan biri olmaktadır. Terziliğin temelinde kalfalık, çıraklık ve ustalık ilişkisi yer almaktadır. Terzi olmak isteyen kişilerin usta bir terzinin yanında işe başlaması gerekir. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı terzilik alanında ustalık ya da çıraklık dersleri de vermektedir. Bu dersler sonucu sınavlar olur ve sınavdan geçenlere de terzilik belgesi verilir. Diğer bir yöntem ise meslek liselerinde Giyim ve Teknoloji gibi terzilikle alakalı bölümler okumaktır. Terziler çok nadir olarak şirketlerde ve büyük giyim atölyelerinde çalışır. Terzilerin çoğu ise kendi dükkânında çalışırlar. Buralarda sökük kesik gibi işleri tamir etme işi yaparlar. Aynı zamanda terziler elbise, abiye  gelinlik ya da smokin gibi özel tasarımlar da terzilerin elinden çıkabilmektedir. Çoğu özel yerde terzilerin bulunması gerekir. Bunlardan en önemlileri tatil köyleri, şirketler, holdingler ve büyük otellerdir. Terziler bu yerlerde çalışan kişilerin önlük ya da üniformaların dikimini sağlarlar. Ya da oralara gelen müşterilerin başına gelebilecek yırtık işlerini de hemen onarmayı sağlarlar.