Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) hizmeti veren firmalardan teklif almak için Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) talebi oluşturun, ihtiyacınıza özel teklifler alın, dilediğiniz uzman ile çalışın!

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu deprem sigortası (DASK), deprem sonrası oluşabilecek maddi hasarı karşılamak için kullanılan DASK tarafından geçerli kılınan sigortadır. Zorunlu deprem sigortası ayrıca deprem ve yangınlar, patlamalar, tsunamiler ve deprem sırasında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle meydana gelebilecek maddi hasarları da kapsamaktadır. Türkiye deprem bölgesinde olduğu için deprem sigortası yaptırılmak zorunlu tutulmuştur.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Ne İşe Yarar?

Deprem sonrası meydana gelebilecek kayıpları telafi etmek için zorunlu deprem sigortası (DASK) şarttır. Deprem sırasında depremden kaynaklanan maddi hasara ek olarak, deprem kaynaklı patlama, yangın, tsunami, heyelan gibi büyük ekonomik kayıplar getirebilecek sorunlar içinde koruyucu bir önlem olabilmektedir. Bu, düzenli kentleşme için de çok önemlidir. Ayrıca eviniz depremden zarar görmese bile, havuzda biriken para depremzedelere yardımcı olacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Nedir?

Zorunlu deprem sigortası sadece depremle ilgili maddi kayıpları kapsar, ayrıca olası kayıplar için konut sigortası satın alınmalıdır. Zorunlu deprem sigortası (DASK) ev eşyalarının güvenliğini garanti edemez. Deprem veya diğer nedenlerle eşyaların güvenliğini sağlamak için eşya sigortası satın alınmalıdır.

DASK Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Deprem sonrası enkaz giderimi maliyeti, finansal giderler ve benzeri zararlar, işyerinin kapalı kalmasından kaynaklı zararlar, taşınır mal ve kişisel yaralanma veya ölüm, depremin neden olduğu tsunami, yangın, heyelanlar dışındaki zararlar DASK’ın kapsamına girmez. Ayrıca DASK, bina yapısına bağlı hasarı kapsamaz.

DASK’ın Amacı Nedir?

Tüm evlerin deprem hasarından korunmasını sağlamak DASK’ın başlıca amacıdır. Ekonomik kayıpların yükünü azaltmak ve paylaştırmak, depremle ilgili ulusal maliyetleri azaltarak gelecekteki hasarlar için fon toplamak. Ülkenin sağlıklı inşasına katkıda bulunmaktır. Tüm toplumda sigorta bilincinin gelişimini teşvik etmektir. Bu hedefler, ülkenin ve sakinlerin ortak çıkarlarının örtüşmesinde de önemlidir. Gözlemlere göre, doğal afetler Türkiye’nin jeolojisi, arazi özellikleri ve iklim özellikleri nedeniyle sık sık meydana geliyor. Bu durumda, son 60 yılda doğal afetlerin neden olduğu yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu hasarın yarısından fazlasının depremlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda deprem sigortasının önemi açıktır. Deprem sigortası sayesinde, ihtiyacınıza göre bu garantiyi alacaksınız, böylece ulusal bütçe tesisleri ile ilgili olmayan somut bir garanti elde etmek ve derhal maddi kayıpları telafi etmek mümkün olacak. Ülkemizin büyük bir deprem ülkesi olduğu ortadadır. Mevcut sismik haritayı inceleyerek, topraklarımızın neredeyse tamamının farklı tehlike seviyelerine sahip sismik bölgelerde bulunduğunu görebiliriz. Nüfusun neredeyse tamamı da yine bu bölgelerde yaşıyor. Zorunlu deprem sigortası sadece yasal bir zorunluluk değildir, aynı zamanda depremden sonra oluşabilecek hasarı telafi etmek için de gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Sigorta şirketleri tarafından ödenecek primler arasında bir fark yoktur, çünkü DASK sigortasındaki binalar için poliçe ücretleri sabittir. Zorunlu deprem sigortası (DASK) satın almak veya süresi dolmuş bir deprem sigortası poliçesini yenilemek için bir başvuru formu doldurmak için bir sigorta acentesine gitmek yeterlidir.

Benzer talepler

 • Daire Yüzölçümü?: 120
 • Daire Yapı Tarzı: Çelik Betonarme Karkas
 • Bina İnşaat Yılı?: 2000 - 2006
 • Toplam Kat Sayısı?: 05 - 07 Arası Kat
 • Kullanım Şekli?: Mesken
 • Açıklama
  Deprem sigortası

  Nelere dikkat etmeliyiz

  • Zorunlu deprem sigortası hizmeti; yapılarda, inşaa ve inşaatlarda olası bir deprem meydana geldiğinde oluşacak hasarların zararını gidermek ve karşılamak için verilen bir hizmettir. Ayrıca zorunlu deprem sigortası şirketleri deprem dışında da her türlü doğal afetlerde teminat verirler.  Özellikle bizim ülkemiz gibi fay hatları üzerinde olan ve güncel, aktif kırılan fayları olan ülkelerde deprem sonrası ortaya çıkacak hasar ve benzeri durumlar için bu önlemlerin alınması Zorunlu Deprem Sigortası hizmetinin neden yapılması gerektiğini ortaya koyar.

  • Sigorta hizmetini başlatmadan önce bir ön araştırma mutlaka yapın. Olası bir depremde hasarın ne kadarının karşılandığını öğrenin ve verilecek olan hizmetin öncesi, sonrası neler yapılacağını bilmenizde fayda var. 

  • Deprem sigortası yapılırken tamamen eksik olmayan ve doğru bilgi verilmelidir. Çünkü bu hizmet bir deprem olursa verilen bilgilere göre hareket eder yanlış bilgide ortaya çıkacak maddi hasarlardan sorumlu değildir. Buradaki doğru verilmesine dikkat edilecek bilgiler şunlar; Binanın zaten var olan hasarı, yapının betonarme, toprak, çelik ve benzeri özellikleri, yapının yapıldığı yıl, ömrü ve topu bilgileri gibi. 

  •  Zorunlu deprem sigortası yaptıktan sonra gününü ve ayını takip etmelisiniz. Çünkü bu sigorta bir yıllığına yapılır süresi dolunca iptal olacaktır bunun içinde senesi dolunca yenilemelisiniz. 

  • Zorunlu deprem sigortası hizmeti alacağınız zaman başvurmadan önce karar vermediyseniz şunlara dikkat etmemiz gerekir; Eğer mülkiyetiniz tapuya kayıtlı ise ve toki gibi devlet tarafından kredi ile yapılan yapılardansa veya afetler zamanında ya da afet için yapılmış bir bina ise bunlar zorunlu deprem sigortası kapsamındadırlar, sigorta yapılmalılar. 

  • Alacağınız hizmet ile yapınızın hangi bölümleri ve kısımları garanti altına alınacaktır bunun hakkında tam bilgi edinin. Özellikle deprem sigortasının kapsamı konusunda detaylı bilgi edinin. Zararın ne kadar karşılandığını bilmek ileride işinize yarayacak bir bilgi olacaktır.

  • Zorunlu Deprem Sigortası Hizmeti için binanıza ne kadar ücret verildiğine dikkat edin ve sorun. Normal şartlarda bir yer için en az ve en çok ne kadar ücret verildiğini araştırın.