Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu deprem sigortası (DASK), deprem sonrası oluşabilecek maddi hasarı karşılamak için kullanılan DASK tarafından geçerli kılınan sigortadır. Zorunlu deprem sigortası ayrıca deprem ve yangınlar, patlamalar, tsunamiler ve deprem sırasında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle meydana gelebilecek maddi hasarları da kapsamaktadır. Türkiye deprem bölgesinde olduğu için deprem sigortası yaptırılmak zorunlu tutulmuştur.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Ne İşe Yarar?

Deprem sonrası meydana gelebilecek kayıpları telafi etmek için zorunlu deprem sigortası (DASK) şarttır. Deprem sırasında depremden kaynaklanan maddi hasara ek olarak, deprem kaynaklı patlama, yangın, tsunami, heyelan gibi büyük ekonomik kayıplar getirebilecek sorunlar içinde koruyucu bir önlem olabilmektedir. Bu, düzenli kentleşme için de çok önemlidir. Ayrıca eviniz depremden zarar görmese bile, havuzda biriken para depremzedelere yardımcı olacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Nedir?

Zorunlu deprem sigortası sadece depremle ilgili maddi kayıpları kapsar, ayrıca olası kayıplar için konut sigortası satın alınmalıdır. Zorunlu deprem sigortası (DASK) ev eşyalarının güvenliğini garanti edemez. Deprem veya diğer nedenlerle eşyaların güvenliğini sağlamak için eşya sigortası satın alınmalıdır.

DASK Teminat Dışı Kalan Durumlar Nelerdir?

Deprem sonrası enkaz giderimi maliyeti, finansal giderler ve benzeri zararlar, işyerinin kapalı kalmasından kaynaklı zararlar, taşınır mal ve kişisel yaralanma veya ölüm, depremin neden olduğu tsunami, yangın, heyelanlar dışındaki zararlar DASK’ın kapsamına girmez. Ayrıca DASK, bina yapısına bağlı hasarı kapsamaz.

DASK’ın Amacı Nedir?

Tüm evlerin deprem hasarından korunmasını sağlamak DASK’ın başlıca amacıdır. Ekonomik kayıpların yükünü azaltmak ve paylaştırmak, depremle ilgili ulusal maliyetleri azaltarak gelecekteki hasarlar için fon toplamak. Ülkenin sağlıklı inşasına katkıda bulunmaktır. Tüm toplumda sigorta bilincinin gelişimini teşvik etmektir. Bu hedefler, ülkenin ve sakinlerin ortak çıkarlarının örtüşmesinde de önemlidir. Gözlemlere göre, doğal afetler Türkiye’nin jeolojisi, arazi özellikleri ve iklim özellikleri nedeniyle sık sık meydana geliyor. Bu durumda, son 60 yılda doğal afetlerin neden olduğu yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu hasarın yarısından fazlasının depremlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda deprem sigortasının önemi açıktır. Deprem sigortası sayesinde, ihtiyacınıza göre bu garantiyi alacaksınız, böylece ulusal bütçe tesisleri ile ilgili olmayan somut bir garanti elde etmek ve derhal maddi kayıpları telafi etmek mümkün olacak. Ülkemizin büyük bir deprem ülkesi olduğu ortadadır. Mevcut sismik haritayı inceleyerek, topraklarımızın neredeyse tamamının farklı tehlike seviyelerine sahip sismik bölgelerde bulunduğunu görebiliriz. Nüfusun neredeyse tamamı da yine bu bölgelerde yaşıyor. Zorunlu deprem sigortası sadece yasal bir zorunluluk değildir, aynı zamanda depremden sonra oluşabilecek hasarı telafi etmek için de gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Sigorta şirketleri tarafından ödenecek primler arasında bir fark yoktur, çünkü DASK sigortasındaki binalar için poliçe ücretleri sabittir. Zorunlu deprem sigortası (DASK) satın almak veya süresi dolmuş bir deprem sigortası poliçesini yenilemek için bir başvuru formu doldurmak için bir sigorta acentesine gitmek yeterlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) alanında sen de iyiysen kayıt ol.
WhatsApp